Dbamy o środowisko

Zwracamy uwagę jak nasza działalność wpływa na otoczenie. Wokół naszego Siedliska dbamy o naturę, i nie chodzi o koszenie trawników czy przycinanie krzewów, dbamy o nią nie niszcząc jej i nie ingerując w jej procesy. Utrzymujemy naturalne zadrzewienia i ekstensywne łąki dla zachowania bioróżnorodności i zapewnienia miejsc siedliskowania dla zwierząt, które w intensywnie eksploatowanym krajobrazie rolniczym mają problem ze znalezieniem spokojnego schronienia. Będąc świadomymi, iż nasza produkcja wymaga pozyskiwania drewna zasadziliśmy 14 ha lasu wokół Siedliska pragnąc zadośćuczynić naszej działalności. Ponadto planujemy działać nadal i rozszerzać ten areał.

Utrzymujemy liczną populację wędrujących pszczół dbających o roślinność Warmii.

Nie marnujemy drewna, wykorzystujemy je w 100%. Wybrane elementy mebli wykonujemy z pieczołowicie przebranego materiału, starając się wybrać odpowiednie do zastosowania części zarówno pod względem estetycznym, ale też konstrukcyjnym. Nie każda część drewna nadaje się na drzwi i nie każda na ozdobny blat stołu z żywą krawędzią. Uciekając współczesnym tendencjom nie dyskwalifikujemy drewna ze względu na sęk, zawiły układ włókien czy pęknięcie, ta zapisana w drewnie historia to dodatkowy aspekt jego piękna. Używając złączy stolarskich zabezpieczamy postępowanie pęknięcia lub niesforny sęk, a ręcznym struganiem i szlifowaniem doprowadzamy zawiłe włókna do porządku. Mniejsze elementy wystroju wnętrz wytwarzamy z kawałów drewna pozostałych po przebraniu materiału na meble.

Aby cenny materiał nie został zmarnowany stworzyliśmy akcję wśród naszych projektantów ‘off-cut design’. Jej założenia polega na stworzeniu projektów, które wykorzystają jak najdrobniejsze elementy drewna.

Fundusze Europejskie