Drewno

Od momentu kiedy drzewo zostaje ścięte, uschnie lub wywróci je wiatr zaczyna się droga drewna. To wspaniały materiał. Kryje w sobie dziesięciolecia tworzenia skomplikowanych i złożonych struktur, zapisanych w zawiłościach słoi lat zmagania się z wiatrem i grawitacją, historie dawno minionego świata, wszystko to składa się na jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny rysunek drewna

Drewno jest najdawniej wykorzystywanym źródłem odnawialnej energii, drewno dawało ludziom, schronienie i materiał do tworzenia: narzędzi, przedmiotów codziennego użytku i natchnienie do tworzenia dzieł sztuki. Drewno jest trwałe i odpowiednio zadbane może służyć przez wieki… a kiedy jego życie się kończy nie zanieczyszcza naszego świata

Drewno na nasze meble pozyskujemy od stycznia do lutego, tak jak robiono to przez stulecia. To zimowe drewno miało najlepsze właściwości było pozbawione wilgoci i cukrów i miało najstabilniejszą strukturę. Na miejscu rozcinamy pnie tak, aby jak najdokładniej wykorzystać nasz materiał i aby wydobyć jak najwięcej cennych elementów. Następnie sezonujemy na zewnątrz aby wiatr osuszył drewno i aby w naturalny sposób wilgoć z jego wnętrza wydostała się. Dając włóknom czas na rozprężenie się i stabilizację sił drzemiących we wnętrzu drewna, bez pośpiechu dając tym procesom dokładnie tyle czasu ile potrzebują, bez ponaglania i gwałtowności. Dopiero potem drewno trafia do suszarni gdzie jego wilgotność jest doprowadzana do potrzeb produkcyjnych. Cały ten proces prowadzimy na miejscu, własnoręcznie, kontrolując parametry na każdym jego etapie. Przy każdym ręcznym przekładaniu materiału poddawany jest on selekcji. Najpierw jeszcze w pniu, potem, przy rozcinaniu, następnie przy sztaplowaniu i w końcu przy przenoszeniu do suszarni. Wielokrotnie, materiał przechodząc przez nasze ręce jest oglądany i segregowany. Dzięki tym działaniom znamy nasze drewno, lepiej wykorzystując jego fragmenty do poszczególnych zastosowań. Używamy głównie drewna drzew iglastych.

Fundusze Europejskie